Ingebrekestelling voorbeeldbrief

Op zoek naar een ingebrekestelling voorbeeldbrief?

Dan ben je hier aan het juiste adres. Hieronder geven we je een ingebrekestelling voorbeeldbrief, zoals je hem zou kunnen verzinnen. De (bedrijfs)namen zijn uiteraard niet echt.

Factuurnummer: 010203
Dhr. E. Bergsma
Bergenstraat 7
2510 ME Bergdorp
Meubelfabriek het houtje
Houtstraat 11
2324 AN Houtjebroek
Betreft: Ingebrekestelling
Houtjebroek, 18 maart 2014

Geachte Heer Bergsma

Wij hebben u reeds enkele malen verzocht om de bij ons openstaande factuur van 239,75 te voldoen. Toch hebben wij helaas tot op heden geen betaling van u mogen ontvangen.  We verzoeken u om het openstaande bedrag van 239,75 zo snel mogelijk en maximaal binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief, naar ons over te maken. Wij willen u vragen om het factuurnummer te vermelden, dat u in deze brief terugvindt.  Als het openstaande bedrag op 29/10/2014 niet op onze betaalrekening staat, zijn wij helaas genoodzaakt om u in gebreke te stellen. Dat betekent concreet dat we een incassobureau inschakelen en dat de kosten hiervan op u verhaald zullen worden. Daarnaast kunnen we vanaf dat moment wettelijk rente rekenen. Hopend u hiermee voldoende te hebbe geïnformeerd, Hoogachend,
H. Houtslag
Directeur Meubelfabriek het Houtje