Ingebrekestelling voorbeeld

Ben je op zoek naar een ingebrekestelling voorbeeld?

Hieronder geven we je en ingebrekestelling voorbeeld. Je hoeft de brief natuurlijk niet letterlijk over te nemen, maar je kunt ook gewoon de belangrijke punten uit de brief in je eigen woorden schrijven.
Factuurnummer: 1234567
Peter Peters
Petersstraat 123
9999PP Petersdorp
De Vulpen Bv.
pennen en potloden
penseelstraat 12
2312 VP Vulpennendam
Betreft: Ingebrekestelling
Vulpennendam 18 maart 2014,

Geachte Heer Peters

Via deze weg willen wij u laten weten dat we ondanks herhaaldelijk verzoek, u het bij ons openstaande factuurbedrag van 35 euro nog niet heeft voldaan. Wij geven u nu eenmalig de kans om het volledige bedrag van 35,00 euro naar ons over te maken. De betaling dient binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven. Vermeld daarbij het factuurnummer dat boven aan deze brief te vinden is. Als u betaling binnen deze zeven dagen niet op ons rekeningnummer is bijgeschreven, zullen wij in gebreke stellen en de vordering uit handen geven aan incassobureau. De kosten hiervan zijn in dat geval vanzelfsprekend voor u. We hopen dat het zo ver niet hoeft te komen.
Met vriendelijke groet,
Dhr. V. Schrijfgraag
Directeur De Vulpen